Xəbərlər / Direktor
06 sentyabr 2022
958


Müasir məktəb direktoru necə olmalıdır


Ölkəmizdə müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətlərindən biri dövlət idarəetmə sistemindən dövlət-ictimai xarakterli idarəetmə sisteminə keçilməsidir.


Təhsilin dövlət-ictimai xarakterli idarəetməsinin əsas ideyası təhsil problemlərini həll etmək üçün dövlətin və cəmiyyətin səylərini birləşdirmək, tədris prosesinin məzmununu, forma və metodlarını, müxtəlif tip təhsil müəssisələrini seçməkdə müəllimlərə, şagirdlərə, valideynlərə böyük hüquqlar və azadlıqlar vermək təşkil edir. Bu dövlət xarakteri ölkədə təhsil sahəsində vahid siyasətin həyata keçirilməsi deməkdir. Ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni və beynəlxalq sahələrdə uğurları təhsil sisteminin nailiyyətləridir.


Dövlətin icraedici orqanları tərəfindən təhsil sahəsində standartlar işlənib hazırlanır və məktəblərimizdə tətbiq olunur. Ölkəmizin regionlarında da təhsil sistemi yeni strukturda formalaşır, modern maliyyələşmə və hesabatlılıq tətbiq edilir. Təhsili stabilləşdirmək və dinamikliyini təmin etmək məqsədi ilə yeni dövlət fondları yaradılır, məktəblər pasionallaşdırılır, müasir şəbəkələr proqnozlaşdırılır və təhsildə nəzarətin beynəlxalq təcrübəsindən bəhrənələrək təhsil müəssisələrində özünüaudit metodları tətbiq olunur. Pedaqoji idarəetmədə ictimai xarakterinin güclənməsi mühüm göstəricilərindən biridir.


Bəzi mütəxəsislər təhsildə ictimai xarakterli idarəetmə dedikdə, yalnız qeyri-dövlət tədris müəssisələrini nəzərdə tutur. Bu, əsla belə deyildir. Müxtəlif tip qeyri-dövlət tədris müəssisələrinin, universitetlərin, gimnaziyaların, liseylərin, kolleclərin, ayrı-ayrı fənləri dərindən öyrədən təhsil müəssisələrin maliyyələşmə sistemi və ya metod-üsul baxımından müxtəlifliyi ola bilər. Lakin dövlətin təhsil siyasətindən, «Təhsil Qanunu»ndan kənarda ola bilməz. Dövlət-ictimai xaraktetli idarəetmə ölkədə mövcud olan bütün məktəblərə şamil olunur. 


  Bu gün təhsilin idarə olunmasında sadaladığımız prinsipləri həyata keçirmək üçün məktəb rəhbərinin özü də daima öyrənməli, yenilikləri işinə gətirməkdən çəkinməməlidir. Müasir dünyanın insanları 7/24 prinsipi ilə öyrənirlər. Təhsil müəssisələri isə başlıca mənbələrdən biridir. Məktəb oxu, riyaziyyat, təbiət, məişət, texnologiya, ümumi İKT və peşəkar biliklər verir. Müəllimlər öyrətmə prosesini şagirdin öyrənmə tələbatlarına uyğunlaşdırırlar. Bir sözlə, məktəb öyrənən icmadır. Burada hamı stiuasiyadan asılı olaraq həm öyrənir, həm də öyrədir.


Təhsildə uğur qaznmanın yeganə vasitəsi pedaqoji idarəetməyə düzgün yanaşmadır.Təhsildə idarəetmə prinsiplərinə əməl olunarsa, məktəbdə istənilən sahəsində nailiyyət əldə etmək olar. Birinci növbədə idarəedənlər yenidən formalaşmalı, innovasiyalara geniş yer verməli, islahatçi olmalıdırlar. Məktəb direktoru intellektli, işgüzar, müasirliyə can atan, təşəbbüskar olmalıdır. Rəhbər qarşısında qoyulan tələblərə çevik idarəetmə metodu ilə yanaşmalıdır. Onun yeni pedaqoji texnologiyalara bacarıqla yiyələnməsi həyati zərurətdir.


Müasir məktəb direktoru idarəetmənin koordinatoru kimi proqnozlaşdırma, planlaşdırma və təşkiletmə bacarıqlarına malik olmalıdır. İdarəetmədə münasibətlər başlıca rol oynayır. Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri əlaqələrə tam uyğun gəlməlidir. Pedaqoji idarəetmənin hər bir  regionda formalaşdırarkən onun iqtisadi, maliyyə, pedaqoji, metotoloji sahələri üzrə tarazlı inkişaf tələbləri ziddiyyət təşkil etməməlidir.


Ş.H.Qəribov, İ.M. Əsədova
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi

Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi

Pedaqoji Lüğət

Pedaqoji Lüğət

PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”  2017

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” 2017

Təhsilin inkişaf strategiyası: nailiyyətlər və əsas hədəflər - Nazir YAZDI

Təhsilin inkişaf strategiyası: nailiyyətlər və əsas hədəflər - Nazir YAZDI

Uğurlu təhsil islahatlarının banisi

Uğurlu təhsil islahatlarının banisi

Məktəb direktorunun əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Məktəb direktorunun əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Ümumtəhsil məktəbinin direktorunun   əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

Ümumtəhsil məktəbinin direktorunun əmək funksiyaları, hüquq və vəzifələri

İlham Əhmədov: "Hər bir ölkənin gələcəyi o ölkə insanlarının alacağı təhsilə bağlıdır"

İlham Əhmədov: "Hər bir ölkənin gələcəyi o ölkə insanlarının alacağı təhsilə bağlıdır"

Məktəb direktoru necə olmalıdır? - Beynəlxalq təcrübə...

Məktəb direktoru necə olmalıdır? - Beynəlxalq təcrübə...

QƏRAR   № 103  "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)"nın təsdiq edilməsi haqqında

QƏRAR № 103 "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)"nın təsdiq edilməsi haqqında

Məktəbşünaslıq - məktəbi idarəetmə elmidir

Məktəbşünaslıq - məktəbi idarəetmə elmidir

Paytaxt təhsili 2021-ci təqvim ilində

Paytaxt təhsili 2021-ci təqvim ilində

Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi

Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi

Təhsil Nazirliyinin ƏSASNAMƏSİ

Təhsil Nazirliyinin ƏSASNAMƏSİ

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

"Təhsildə yeni keyfiyyət mərhələsi başlayır"  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun “Azərbaycan” qəzetinə müsahibəsi

"Təhsildə yeni keyfiyyət mərhələsi başlayır" Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun “Azərbaycan” qəzetinə müsahibəsi

Görülən tədbirlərin nəticəsi həm kəmiyyətdə, həm də keyfiyyətdə özünü göstərib

Görülən tədbirlərin nəticəsi həm kəmiyyətdə, həm də keyfiyyətdə özünü göstərib

Distant təhsilə doğru ilk addımlar

Distant təhsilə doğru ilk addımlar

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil)  HAQQINDA

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) HAQQINDA

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə  təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)