Xəbərlər
15 noyabr 2017
8 513


Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

Ölkəmizdə müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətlərindən biri dövlət idarəetmə sistemindən dövlət-ictimai xarakterli idarəetmə sisteminə keçilməsidir.

 

Təhsilin dövlət-ictimai xarakterli idarəetməsinin əsas ideyası təhsil problemlərini həll etmək üçün dövlətin və cəmiyyətin səylərini birləşdirmək, tədris prosesinin məzmununu, forma və metodlarını, müxtəlif tip təhsil müəssisələrini seçməkdə müəllimlərə, şagirdlərə, valideynlərə böyük hüquqlar və azadlıqlar vermək təşkil edir. Bu dövlət xarakteri ölkədə təhsil sahəsində vahid siyasətin həyata keçirilməsi deməkdir. Ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni və beynəlxalq sahələrdə uğurları təhsil sisteminin nailiyyətləridir.

 

Dövlətin icraedici orqanları tərəfindən təhsil sahəsində standartlar işlənib hazırlanır və məktəblərimizdə tətbiq olunur. Ölkəmizin regionlarında da təhsil sistemi yeni strukturda formalaşır, modern maliyyələşmə və hesabatlılıq tətbiq edilir. Təhsili stabilləşdirmək və dinamikliyini təmin etmək məqsədi ilə yeni dövlət fondları yaradılır, məktəblər pasionallaşdırılır, müasir şəbəkələr proqnozlaşdırılır və təhsildə nəzarətin beynəlxalq təcrübəsindən bəhrənələrək təhsil müəssisələrində özünüaudit metodları tətbiq olunur. Pedaqoji idarəetmədə ictimai xarakterinin güclənməsi mühüm göstəricilərindən biridir.

 

Bəzi mütəxəsislər təhsildə ictimai xarakterli idarəetmə dedikdə, yalnız qeyri-dövlət tədris müəssisələrini nəzərdə tutur. Bu, əsla belə deyildir. Müxtəlif tip qeyri-dövlət tədris müəssisələrinin, universitetlərin, gimnaziyaların, liseylərin, kolleclərin, ayrı-ayrı fənləri dərindən öyrədən təhsil müəssisələrin maliyyələşmə sistemi və ya metod-üsul baxımından müxtəlifliyi ola bilər. Lakin dövlətin təhsil siyasətindən, «Təhsil Qanunu»ndan kənarda ola bilməz. Dövlət-ictimai xaraktetli idarəetmə ölkədə mövcud olan bütün məktəblərə şamil olunur. 

   

Bu gün təhsilin idarə olunmasında sadaladığımız prinsipləri həyata keçirmək üçün məktəb rəhbərinin özü də daima öyrənməli, yenilikləri işinə gətirməkdən çəkinməməlidir. Müasir dünyanın insanları 7/24 prinsipi ilə öyrənirlər. Təhsil müəssisələri isə başlıca mənbələrdən biridir. Məktəb oxu, riyaziyyat, təbiət, məişət, texnologiya, ümumi İKT və peşəkar biliklər verir. Müəllimlər öyrətmə prosesini şagirdin öyrənmə tələbatlarına uyğunlaşdırırlar. Bir sözlə, məktəb öyrənən icmadır. Burada hamı stiuasiyadan asılı olaraq həm öyrənir, həm də öyrədir.

 

Təhsildə uğur qaznmanın yeganə vasitəsi pedaqoji idarəetməyə düzgün yanaşmadır.Təhsildə idarəetmə prinsiplərinə əməl olunarsa, məktəbdə istənilən sahəsində nailiyyət əldə etmək olar. Birinci növbədə idarəedənlər yenidən formalaşmalı, innovasiyalara geniş yer verməli, islahatçi olmalıdırlar. Məktəb direktoru intellektli, işgüzar, müasirliyə can atan, təşəbbüskar olmalıdır. Rəhbər qarşısında qoyulan tələblərə çevik idarəetmə metodu ilə yanaşmalıdır. Onun yeni pedaqoji texnologiyalara bacarıqla yiyələnməsi həyati zərurətdir.

 

Müasir məktəb direktoru idarəetmənin koordinatoru kimi proqnozlaşdırma, planlaşdırma və təşkiletmə bacarıqlarına malik olmalıdır. İdarəetmədə münasibətlər başlıca rol oynayır. Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri əlaqələrə tam uyğun gəlməlidir. Pedaqoji idarəetmənin hər bir  regionda formalaşdırarkən onun iqtisadi, maliyyə, pedaqoji, metotoloji sahələri üzrə tarazlı inkişaf tələbləri ziddiyyət təşkil etməməlidir.

 

Ş.H.Qəribov, İ.M. Əsədova
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

Pedaqoji idarəetmənin kollegial imkanları

Pedaqoji idarəetmənin kollegial imkanları

TƏHSİL MÜƏSSƏLƏRİNDƏ  İDARƏETMƏNİN ƏSAS FUNKSİYALARI

TƏHSİL MÜƏSSƏLƏRİNDƏ İDARƏETMƏNİN ƏSAS FUNKSİYALARI

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

Yeni mexanizm ali təhsil müəssisələrində cavabdehliklə yanaşı, hesabatlılığın artmasına zəmin yaradacaq

Yeni mexanizm ali təhsil müəssisələrində cavabdehliklə yanaşı, hesabatlılığın artmasına zəmin yaradacaq

Pedaqoji Sistem Və Idarəetmənin Obyekti

Pedaqoji Sistem Və Idarəetmənin Obyekti

Məktəb - Pedaqoji Sistem Və Idarəetmənin Obyekti

Məktəb - Pedaqoji Sistem Və Idarəetmənin Obyekti

.Məktəbin idarə olunmasında etibarlılıq, inam, məsuliyyətlilik ön plana çəkilməli..

.Məktəbin idarə olunmasında etibarlılıq, inam, məsuliyyətlilik ön plana çəkilməli..

Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə hansılardır ?

Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə hansılardır ?

İDARƏETMƏ METODLARI

İDARƏETMƏ METODLARI

Təhsil Nazirliyi müsabiqə elan edir

Təhsil Nazirliyi müsabiqə elan edir

Çox halda keyfiyyət deyil, kəmiyyət dalınca qaçırıq...

Çox halda keyfiyyət deyil, kəmiyyət dalınca qaçırıq...

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

Məktəbdaxili nəzarətin demokratik əsasları

Məktəbdaxili nəzarətin demokratik əsasları

“İstənilən statusda universitetlərə dövlət dəstəyi zəruridir…”

“İstənilən statusda universitetlərə dövlət dəstəyi zəruridir…”

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV- İDARƏÇİLİYİN BARİZ NÜMUNƏSİ.

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV- İDARƏÇİLİYİN BARİZ NÜMUNƏSİ.

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

"Biz illərdir məhz belə idarəetmə mexanizmi arzulayırdıq"

"Biz illərdir məhz belə idarəetmə mexanizmi arzulayırdıq"

ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib

ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Tarix və coğrafiya fakültəsinin tələbələri ilə görüş keçirib

Ramiz Məmmədzadə  - MƏKTƏB DİREKTORU

Ramiz Məmmədzadə - MƏKTƏB DİREKTORU

Direktor olmaq istəyənlər üçün !!! İDARƏETMƏ QƏRARLARININ MAHİYYƏTİ VƏ TƏSNİFATI...

Direktor olmaq istəyənlər üçün !!! İDARƏETMƏ QƏRARLARININ MAHİYYƏTİ VƏ TƏSNİFATI...

MƏKTƏBDƏ İDARƏETMƏ  İdarəetmənin mahiyyəti

MƏKTƏBDƏ İDARƏETMƏ İdarəetmənin mahiyyəti

Təhsilin məzmunu

Təhsilin məzmunu