Tədris işləri üzrə dr/müavini / Direktor / Müəllim
11 yanvar 2017
7 755


Məktəbin kimya kabinetində (laboratoriyasında) şagirdlər işləyən zamanı əməyin qorunması haqqında TƏLİMAT

Məktəbin kimya kabinetində (laboratoriyasında) şagirdlər işləyən zamanı əməyin qorunması haqqında TƏLİMAT

 


1.Kimya kabinetində işləyən şagirdlər bu təlimatın tələblərinə riayət etməlidirlər.

2.Eksperiment aparılan zaman kənar adamların kimya kabinetinə daxil olması yalnlz müəllimin icazəsi ilə ola bilər.

3.Kimya kabinetində işləyərkən şagirdlər mütləq xalat geyinməlidirlər, müəllimin göstərişi ilə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidirlər, iş yerində bütün qaydaları gözləməlidirlər.

4.İşi yerinə yetirmək üçün hər şeydən əvvəl dərsliyi və ya həmin işin ardıcıl yerinə yetirilməsi haqqında əlavə ədəbiyyat oxumaq lazımdır. Müəllimin bütün göstərişlərinə, o cümlədən, reaktiv məhlullarla davranma və qızdırma qaydalarına, boş qablara reaktivin tökülməsində təhlükəsizlik qaydalarına aid göstərişlərinə əməl olunmalıdır.

5.İşləmək üçün cihazları hazırlayanda müəllim və laboranta göstərmək lazımdır.

6.Müstəqil olaraq şagirdin hər hansı təcrübəni aparmağı qadağan edilir (nəzərdə tutulmayan təcrübəni)

7.Kimya kabinetində yemək və içki qəbul etmək olmaz.

8.Keçidi portfel, çanta ilə tutmaq olmaz.

9.İş zamanı xəsarət aldıqda (yanıq, zəhərlənmə), özünü pis hiss etdikdə şagirdlər müəllimə və laboranta müraciət etməlidirlər.

10.Müəllimin icazəsi olmadan kimya kabinetindən maddəni çıxartmaq və kabinetə girmək olmaz.

11.Mayelərin, həmçinin bərk maddələrin dağılması haqqında müəllimə və ya laboranta məlumat verilməlidir. Dağılmış hərhansı maddənin xəbər etmədən müstəqil yığılması qadağandır.

12.Məhlulların və üzvi mayeləri kanalizasiya borusuna tökmək qadağandır. Onları qoyulmuş xüsusi qaba tökmək lazımdır.

13.İş avadanlığında, su kəmərində, elektrik şəbəkəsində pozğunluq olduqda bunu müəllimə və ya laboranta bildirmək lazımdır. Əmələ gələn pozğunluğu şagirdin özünün düzəltməsi qadağandır.

14.İş qutardıqdan sonra işçi yerinin təmizlənməsi və səliqəyə salınması müəllimin göstərişi ilə aparılmalıdır.

15.Dərs zamanı kimya kabinetində bir hadisə baş verdikdə (yanğın, pis iyin yayılması) hay-küy yaranmasına yol verilməməli ancaq müəllimin göstərişinə tabe olunmalıdır.


Tərtib etdi :
Təsdiq edirəm :                                                           Razılaşdırılmışdır : Həmkarlar komitəsinin sədri

Məktəbin direktoru : 
"__” ____________201_ - ci il                                   "__” ____________201_ - ci il
 
 
Tərtib etdi : BŞTİ – nin aparıcı məsləhətçisi E.Məmmədov
 

Məqalə Göndər
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
FİZİKA KABİNETİNDƏ ŞAGİRDLƏR ÜÇÜN TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASINA DAİR TƏLİMAT

FİZİKA KABİNETİNDƏ ŞAGİRDLƏR ÜÇÜN TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASINA DAİR TƏLİMAT

Kimya laborantı təlimatı məktəb kimya müəllimləri və laborantları üçün işlənib hazırlanmışdır

Kimya laborantı təlimatı məktəb kimya müəllimləri və laborantları üçün işlənib hazırlanmışdır

Kompüter sinifin laborantının vəzifələri

Kompüter sinifin laborantının vəzifələri

Məktəbdə əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkilinə dair normativ sənədlərin SİYAHISI və ƏMRin forması

Məktəbdə əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkilinə dair normativ sənədlərin SİYAHISI və ƏMRin forması

Kimya fənnindən respublika birincisi olan Göygöl məktəblisi

Kimya fənnindən respublika birincisi olan Göygöl məktəblisi

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-II hissə (Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-II hissə (Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-IV hissə(Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-IV hissə(Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

MƏKTƏBLƏRDƏ QADAĞAN OLUNAN 4 HAL

MƏKTƏBLƏRDƏ QADAĞAN OLUNAN 4 HAL

Təhsil müəssisələrinin tikintisinə dair vahid normalar-2. Ümumi təhsil müəssisələri

Təhsil müəssisələrinin tikintisinə dair vahid normalar-2. Ümumi təhsil müəssisələri

Məktəbdə işləyən Pedaqoji , tədris-köməkçi heyətin və Təsərrüfat işçilərinin hüquq və vəzifələri ;

Məktəbdə işləyən Pedaqoji , tədris-köməkçi heyətin və Təsərrüfat işçilərinin hüquq və vəzifələri ;

.Akademik Zərifə Əliyeva adına lisey 2016/2017-ci tədris ili üçün 9-cu sinfə şagird qəbulu elan edir:

.Akademik Zərifə Əliyeva adına lisey 2016/2017-ci tədris ili üçün 9-cu sinfə şagird qəbulu elan edir:

OXUYUN !!! Məktəbdə işləyən bütün işçilərin əsas vəzifələri

OXUYUN !!! Məktəbdə işləyən bütün işçilərin əsas vəzifələri

Təhsil müəssələrində ştatlar haqqında ...TƏLİMAT

Təhsil müəssələrində ştatlar haqqında ...TƏLİMAT

Əmək intizamını pozmağa görə məsuliyyət

Əmək intizamını pozmağa görə məsuliyyət

Yeni materialların verilməsində müəllim fəaliyyətinin öyrənilməsi

Yeni materialların verilməsində müəllim fəaliyyətinin öyrənilməsi

Müəllim pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır

Müəllim pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Ucqar kənd məktəbinə işə qəbul olunanda fikirləşdim ki, mənə çətin olacaq...GƏNC MÜƏLLİM

Ucqar kənd məktəbinə işə qəbul olunanda fikirləşdim ki, mənə çətin olacaq...GƏNC MÜƏLLİM

Təlim motivləri

Təlim motivləri

Məktəbdə və sinifdə şagird davranış qaydaları

Məktəbdə və sinifdə şagird davranış qaydaları

SEVİLƏN MÜƏLLİM OLMAĞIN 11 QAYDASI

SEVİLƏN MÜƏLLİM OLMAĞIN 11 QAYDASI

Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Uşağın tərbiyəsi haqqında kitab oxumağ lazımdır.

Uşağın tərbiyəsi haqqında kitab oxumağ lazımdır.

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.