Tədris işləri üzrə dr/müavini / Direktor / Müəllim
11 yanvar 2017

FİZİKA KABİNETİNDƏ ŞAGİRDLƏR ÜÇÜN TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASINA DAİR TƏLİMAT

FİZİKA KABİNETİNDƏ ŞAGİRDLƏR ÜÇÜN  TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASINA DAİR TƏLİMAT

 


1.Diqqətli və intizamlı olun, müəllimin göstərişlərini dəqiq yerinə yetirin.

2.Müəllimin icazəsi olmadan işin yerinə yetirilməsinə başlamayın.

3.Öz iş yerində cihazları, materialları, avadanlıqları elə yerləşdirin ki, onların düşməsi və yıxılması halları olmasın.

4.İşin yerinə yetirilməsindən əvvəl onun məzmununu və yerinə yetirilməsinin gedişini öyrənmək lazımdır.

5.Təcrübələri apararkən şüşə qabların (sınaq şüşəciyi, kolbalar) düşməsinin və yıxılmasının qarşısını almaq üçün onları ehtiyatla ştativə birləşdirin.

6.Təcrübələr apararkən ölçü cihazlarının həddən artıq yüklənməsinə imkan verməyin. Xüsusən, şüşə cihazlarla işləyərkən ehtiyatlı olun. İçərisində bərkimiş maddə olan sınaq şüşəciyindən termometri çıxarmayın.

7.Cihazlarda və əlavə qurğularda bütün birləşmələrin saz olmasına diqqət yetirin. Maşının fırlanan hissələrinə toxunmayın və ona tərəf əyilməyin (xüsusilə dağınıq saçla).

8.Eksperimental qurğuları quraşdırarkən zədələri olmayan möhkəm izolyasiyalı naqildən (ucluqlu və qoruyucu örtüklü) istifadə edin.

9.Elektrik dövrəsini quraşdırarkən naqillərin kəsilməsinə imkan verməyin, izolyasiyaları xarab olmuş naqillərdən və açıq tipli elektrik açarlarından istifadə olunması qadağandır (42B-dan artıq gərginlikdə).

10.Elektrik dövrəsində ən axırda cərəyan mənbəyini qoşun. Dövrədə gərginliyin olub-olmadığını yalnız cihazlarla və yaxud gərginlik göstəriciləri ilə yoxlayın.

11.Gərginlik altında olan, izolyasiyası olmayan elemntlərə toxunmayın. Elektrik mənbəyindən ayrılmış dövrdə yenidən birləşmələr aparmayın və qoruyucuları dəyişdirməyin.

12.İş vaxtı elektrik maşınının fırlanan hissələrinə təsadüfən toxunmamaq üçün diqqətli olun. Maşının lövbəri və rotoru tamamilə dayanmayınca onu elektrik dövrəsinə yenidən qoşmayın.

13.Stasionar elektrik avadanlıqlarının gövdəsinə, dövrədən ayrılmış kondensatorun sıxıcılarına toxunmayın.

14.İzolə edici dəstəyi olan alətlərdən istifadə edin.

15.İş qutardıqda elektrik mənbəyini ayırın, bundan sonra elektrik dövrəsini sökün.

16.Müəllimin icazəsi olmadan iş yerini tərk etməyin.

17.Gərginlik altında olan elektrik qurğularında nasazlıq aşkar etdikdə təcili olaraq elektrik mənbəyini ayırın və müəlliminizə məlumat verin.

18.İşlədicilərin dövrəyə birləşdirilməsi üçün ştapsel birləşmələrdən istifadə edin.

19.Elektrik cihazları ilə işlədikdə və onların təmirində kontakt səthi olmayan rozetkalardan, yuvalardan, sıxıcılardam, elektrik açarlarından istifadə edin.


Tərtib etdi : 

Təsdiq edirəm :                                                           Razılaşdırılmışdır : Həmkarlar komitəsinin sədri

Məktəbin direktoru : 
"__” ____________201_ - ci il                                   "__” ____________201_ - ci il

Tərtib etdi : BŞTİ – nin aparıcı məsləhətçisi E.MəmmədovЗагрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Kompüter  sinifin  laborantının  vəzifələri

Kompüter sinifin laborantının vəzifələri

Peşə məktəbləri ilə bağlı 4 SUAL- 4 CAVAB

Peşə məktəbləri ilə bağlı 4 SUAL- 4 CAVAB

İnsanlarla uğurlu ünsiyyətin 50 QAYDASI

İnsanlarla uğurlu ünsiyyətin 50 QAYDASI

Məktəbdə əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkilinə dair normativ sənədlərin SİYAHISI və ƏMRin forması

Məktəbdə əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkilinə dair normativ sənədlərin SİYAHISI və ƏMRin forması

Fasilitasiya qaydaları

Fasilitasiya qaydaları

]Fikrin təhrik edilməsi qaydaları:

]Fikrin təhrik edilməsi qaydaları:

Məlumatla təmin etmə qaydaları ,  Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Məlumatla təmin etmə qaydaları , Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Xüsusi hallar barədə məlumatların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Xüsusi hallar barədə məlumatların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

OXUYUN !!! Məktəbdə işləyən bütün işçilərin əsas vəzifələri

OXUYUN !!! Məktəbdə işləyən bütün işçilərin əsas vəzifələri

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Sizi pis müdir edən 8 QAYDA

Sizi pis müdir edən 8 QAYDA

Unutmayın, sabah yeni bir gündür. Hər nə olursa olsun, həyatın dadını çıxarın!

Unutmayın, sabah yeni bir gündür. Hər nə olursa olsun, həyatın dadını çıxarın!

Xüsusi hallar barədə məlumatların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Xüsusi hallar barədə məlumatların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Əmək Məcəlləsindən çıxarış  IV bölmə   İş vaxtı

Əmək Məcəlləsindən çıxarış IV bölmə İş vaxtı

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-II hissə (Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-II hissə (Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-IV hissə(Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-IV hissə(Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

İbrətamiz hekayə - Daş

İbrətamiz hekayə - Daş

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə  təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)

Beyin Gücünü Artıran 10 Taktika

Beyin Gücünü Artıran 10 Taktika

HƏYACAN SİQNALI ! Tanınmış psixoloq Limunət Əmrahlı valideyinlərə müraciət etdi...

HƏYACAN SİQNALI ! Tanınmış psixoloq Limunət Əmrahlı valideyinlərə müraciət etdi...

Təhsil müəssisələrinin tikintisinə dair vahid normalar -1.Məktəbəqədər təhsil müəssisələri

Təhsil müəssisələrinin tikintisinə dair vahid normalar -1.Məktəbəqədər təhsil müəssisələri

Təhsil müəssisələrinin tikintisinə dair vahid normalar-2. Ümumi təhsil müəssisələri

Təhsil müəssisələrinin tikintisinə dair vahid normalar-2. Ümumi təhsil müəssisələri

Müəllimi möhtərəm bil, dərsinə yaxşı qulaq as, ona tamamilə diqqət et.

Müəllimi möhtərəm bil, dərsinə yaxşı qulaq as, ona tamamilə diqqət et.