Direktor
09 yanvar 2017
6 574


Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-IV hissə(Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-IV hissə(Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

 


1.Əməyin mühafizəsi üzrə məktəb direktorun müvafiq əmrləri, normativ sənədlər

2.Əməyin mühafizəsi üzrə tədbirlər planının hazırlanması, komissiyanın yaradılması

3.İşə qəbul zamanı əmək müqaviləsinin bağlanması, şərtlərin qoyulması

4.Əməyin mühafizəsi üzrə vaxtaşırı ixtisasartırma kurslarından təlim keçməsi, işçilərin, şagirdlərin təlimatlandırılması, biliklərin yoxlanması

5.Əməyin mühafizəsi üzrə xüsusi saatların tədris proqramlarına salınması

6.Kimya, fizika, biologiya laboratoriyalarında, emalatxanalarda, xidmət əməyi kabinetlərində, ibtidai hərbi hazırlığı, informatika kabinetlərində işçilər və şagirdlər üçün təhlükəsizlik texnikasına dair nümunəvi təlimatlar və qaydaların olması

7.İşçilərin tibbi müayinədən keçirilməsinə dair sənədlər

8.Məktəbdə təhlükəsizlik texnikası, yanğından mühafizə üzrə qaydalar və müvafiq sənədlərin olması

9.Məktəbin ümumi yığıncağında, direktoryanı müşavirlərində, pedaqoji şurasında əməyin mühafizəsi üzrə məsələlərin qoyulması

10.Təşkilat saatlarında, valideyn iclaslarında şagirdlərin və valideynlərin təlimatlandırılması

11.Şagird, müəllim və digər işçilərin sosial müdafiəsi və sağlamlığının qorunması ilə əlaqədar görülən işlər

12.Məktəb binası, kabinet və otaqların vəziyyətinin, su, qaz qurğularının və ərazinin təhlükəsizlik və sanitariya tələblərinə müvafiq istismar olunması və saxlanması

13.Əməyin mühafizəsi üzrə ilkin təlimatlandırmanın, iş yerində təlimatlandırmanın, təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatlandırmanın qeyd jurnalları (nömrələnir, qaytanlanır, məktəbin direktorunun imzası və möhürü ilə təsdiqlənir) olması

14.Kollektiv müqavilənin olması (məktəb və məktəbin azad həmkarlar ittifaqı komitəsi arasında bağlanır)
 
Tərtib etdi : BŞTİ – nin aparıcı məsləhətçisi E.Məmmədov
Məqalə Göndər
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-II hissə (Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-II hissə (Əməyin mühafizəsi üzrə işin təşkili)

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

OXUYUN !!! Məktəbdə işləyən bütün işçilərin əsas vəzifələri

OXUYUN !!! Məktəbdə işləyən bütün işçilərin əsas vəzifələri

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ  SƏNƏDLƏR-I hissə

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-I hissə

Məktəb rəhbərlərinin əsas vəzifələri

Məktəb rəhbərlərinin əsas vəzifələri

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan ,Əmək şəraitinin təmin edilməsi

Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan ,Əmək şəraitinin təmin edilməsi

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyində işlədilən əsas məfhumların anlayışları

Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyində işlədilən əsas məfhumların anlayışları

Məktəbdə Dərnək Rəhbərinin  Əmək funksiyası

Məktəbdə Dərnək Rəhbərinin Əmək funksiyası

Məktəbdə dərnək rəhbərinin əmək funksiyası

Məktəbdə dərnək rəhbərinin əmək funksiyası

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-III hissə ( ƏMR KİTABI )

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-III hissə ( ƏMR KİTABI )

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

Məktəb laborantının əmək funksiyası

Məktəb laborantının əmək funksiyası

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-II hissə (PEDAQOJİ ŞURA)

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-II hissə (PEDAQOJİ ŞURA)

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN NƏZDİNDƏKİ METODİKİ KABİNET işçilərinin əmək funksiyası

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN NƏZDİNDƏKİ METODİKİ KABİNET işçilərinin əmək funksiyası

Texniki Təhlükəsizlik Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Texniki Təhlükəsizlik Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İşçinin əmək funksiyası , İşçinin işdən kənar edilməsi

İşçinin əmək funksiyası , İşçinin işdən kənar edilməsi

Məktəbdə işləyən Pedaqoji , tədris-köməkçi heyətin  və Təsərrüfat işçilərinin hüquq və vəzifələri ;

Məktəbdə işləyən Pedaqoji , tədris-köməkçi heyətin və Təsərrüfat işçilərinin hüquq və vəzifələri ;

İş vaxtından artıq vaxtda görülən işlər necə ödənilir?

İş vaxtından artıq vaxtda görülən işlər necə ödənilir?