Direktor
09 yanvar 2017
17 754


Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-II hissə (PEDAQOJİ ŞURA)

 


8.Məktəbin pedqoji şurasının protokol kitabı (Məktəbin, müəllim və tərbiyəçilərin, metodbirləşmələrin, eləcə də uşaq birliyi rəhbərinin planlarını, məktəb işçilərinin məlumat və hesabatlarını, məktəbin sanitar-gigiyena rejiminə, şagirdlərin sağlamlığına dair məlumatları müzakirə edir, onların işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirilir. Bir qayda olaraq şuranın bir sıra qərarları (şagirdlərin imtahana buraxılması, buraxılış siniflərin bitirməsi, sinifdən-sinfə keçirilməsi, müəllimlərin tədris yükünün bölüşdürülməsi, həvəsləndirmə və tənbehlər, şagirdlərin sayı ilə bağlı ümumi nəticələr və s.) direktorun əmri ilə həyata keçirilir. Hər bir pedaqoji şuranın protokolu məktəbin direktoru (sədr) və katibi tərəfindən imzalanır. (Kitab səhifə-səhifə nömrələnir, qaytanlanır, məktəb və BŞTİ – si rəhbərləri tərəfindən imzalanır, möhürlə təsdiq olunur, daimi saxlanılır.).


Nümunə

___ № li məktəbin pedaqoji iclasının ___№ li protokolu

Bakı şəhəri                                                        "__” ___________201__-ci il

İştirak etdilər – 41 nəfər (siyahı əlavə olunur)

Gündəlik məsələlər

1.201_/201_-ci dərs ilinin nəticələri və qarşıda duran vəzifələr

2.Payız imtahanlarının nəticələri haqqında

3.I və X siniflərə şagird qəbulu haqqında

4.Cari məsələlər (dərs yükü, komplektləşdirmə, fənn birləşmələri və s. məsələlər)

5.Pedaqoji şuranın kitabının seçilməsi
6.
7.
8.

Dinlənildi : I məsələ "_______________________” məsələ ətrafında _________________________

_________________________________________________________________________________

Çıxış etdilər : 

1.
2.
Qərara alındı: ( Qərar konkret və dolğun olmalıdır )

II məsələ "________________________________________________________________________”

Eşidildi : məsələ ətrafında məlumat verdi.

Çıxışlar :
1.
2.
Qərara alındı.

III məsələ : _______________________________________________________________________

IV məsələ : _______________________________________________________________________


Sədr :                                                                         Katib : 
 
 
Tərtib etdi : BŞTİ – nin aparıcı məsləhətçisi E.Məmmədov
Məqalə Göndər
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-I hissə

Məktəb direktorları oxuyun !!! TƏDRİS – PEDAQOJİ SƏNƏDLƏR-I hissə

Sinif rəhbərləri oxuyun ! Sinif valideyin iclaslarının sənədləşdirilməsi

Sinif rəhbərləri oxuyun ! Sinif valideyin iclaslarının sənədləşdirilməsi

Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə

Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə

Pedaqoji Şuranın hazırlanması ,keçirilməsi və sənədləşdirilməsi

Pedaqoji Şuranın hazırlanması ,keçirilməsi və sənədləşdirilməsi

PEDAQOJI  ŞURA VƏ DİREKTORYANI  MÜŞAVİRƏ VASİTƏSİLƏ  TƏLİM-TƏRBİYƏ İŞLƏRİNƏ  RƏHBƏRLİK

PEDAQOJI ŞURA VƏ DİREKTORYANI MÜŞAVİRƏ VASİTƏSİLƏ TƏLİM-TƏRBİYƏ İŞLƏRİNƏ RƏHBƏRLİK

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI    ( lahiyə )

PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI ( lahiyə )

Məktəblərdə İŞ VAXTI və ondan istifadə edilməsinə aid 9 QAYDA

Məktəblərdə İŞ VAXTI və ondan istifadə edilməsinə aid 9 QAYDA

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Məktəb direktorunun informasiya mənbələri..

Məktəb direktorunun informasiya mənbələri..

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

ADPU-nun baza məktəbi yeni tədris ilinə hazırlaşır

ADPU-nun baza məktəbi yeni tədris ilinə hazırlaşır

ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Rektoryanı Şuranın iclasını keçirib

ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Rektoryanı Şuranın iclasını keçirib

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Sinif jurnalının yazılması və sinif jurnalına nəzarət qaydaları

Sinif jurnalının yazılması və sinif jurnalına nəzarət qaydaları

Məktəb rəhbərləri ! Sinif rəhbərinin reytinq cədvəlini necə hazırlamalı ?

Məktəb rəhbərləri ! Sinif rəhbərinin reytinq cədvəlini necə hazırlamalı ?

Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi

Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi

Təhsil müəssələrində kargüzarlıq işinin aparılması qaydaları..

Təhsil müəssələrində kargüzarlıq işinin aparılması qaydaları..

"Məktəb Parlamenti” nin  Əsasnaməsi ( lahiyə )

"Məktəb Parlamenti” nin Əsasnaməsi ( lahiyə )

Valideyn komitəsinin hüquqları və vəzifələri

Valideyn komitəsinin hüquqları və vəzifələri

Buraxılış İmtahanlarının nəticələri açıqlandı - TQDK

Buraxılış İmtahanlarının nəticələri açıqlandı - TQDK

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası