AzTehsil.com


Valideyn
10 may 2016
18 492


Valideyn komitəsinin hüquqları və vəzifələri Valideyn  komitəsinin  hüquqları  və  vəzifələri
Valideyn  komitəsinin  hüquqları  və  vəzifələri
– məktəb rəhbərliyi ilə birgə icra aparatları, ictimai təşkilatlar, baza və müəssisələr, assosiasiyalar,
kooperativlər, birliklər qarşısında məktəbin fəaliyyətinə kömək göstərilməsi üçün məsələ qaldırır;
– ümumi icbari təhsil fondunun bölgüsündə iştirak edir;
– uşaqların tərbiyəsində müvəffəqiyyətlərinə görə valideynlərin mükafatlandırılmasında iştirak edir və
həmçinin, uşağın tərbiyəsinə laqeyd yanaşan valideynlərə ictimai təsir göstərir, həmin məsələlərlə bağlı
valideynlərin iş yerlərinə, müəssisənin müdiriyyəti və ictimai təşkilatlarına məktubla müraciət edir;
– valideynlərin məktəbdə və məktəbin mikrorayonunda növbətçiliyini təşkil edir;
– Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin təşkilinə, uşaqların, ictimai-faydalı əməyin müxtəlif formalarına,
peşə seçməyə, dərnəklərə, sinifdənxaric və məktəbdən kənar işlərin başqa növlərinə cəlb edilməsinə kömək
göstərir.
Valideyn komitəsinin vəzifələri
– məktəb valideyn komitəsi şagirdlərin təlim-tərbiyəsini həyata keçirməkdə məktəbə kömək məqsədilə
yaradılır;
– pedaqoji kollektivin və ailənin uşaqlara vahid tərbiyə təsirini bərqərar etmək məqsədilə ailə ilə
məktəbin əlaqələrini hərtərəfli möhkəmləndirir;
– valideyn ictimaiyyətini məktəbin həyatında, sinifdənxaric və məktəbdənkənar işin təşkilində fəal iştirak
etməyə cəlb edir;
– əsas və orta təhsilin həyata keçirilməsində məktəbə köməklik göstərir;
– əhali arasında geniş pedaqoji təbliğatın təşkilində iştirak edir;
– məktəbin təsərrüfat və maddi-tədris bazasının möhkəmləndirilməsinə köməklik göstərir;
– uşaqların tərbiyəsində valideynlərin məsuliyyətini artırır;
– məktəbin birliklər, assosiasiyalar və s. təşkilatlarla müqavilə bağlamasına kömək edir;
– məktəbin xarici ölkələrin məktəbləri ilə əlaqə yaratması üçün stimul yaradır.Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Valideynlərin Və Uşaqların Hüquq Və Vəzifələri

Valideynlərin Və Uşaqların Hüquq Və Vəzifələri

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

Kimya laborantı təlimatı məktəb kimya müəllimləri və laborantları üçün işlənib hazırlanmışdır

Kimya laborantı təlimatı məktəb kimya müəllimləri və laborantları üçün işlənib hazırlanmışdır

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93 yaşı tamam olur

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93 yaşı tamam olur

Təhsil Nazirliyi hansı siniflərdə dərslikləri təzələyəcək?

Təhsil Nazirliyi hansı siniflərdə dərslikləri təzələyəcək?

“Bilikli müəllimlər daha yüksək əməkhaqqı əldə etməlidir”

“Bilikli müəllimlər daha yüksək əməkhaqqı əldə etməlidir”

Psixoloji test - Şagirdlərin məktəb həyatından razılıq  səviyyəsinin öyrənmə metodikası

Psixoloji test - Şagirdlərin məktəb həyatından razılıq səviyyəsinin öyrənmə metodikası

Sinif rəhbərləri üçün-Sinif kollektivi ilə işin təşkili

Sinif rəhbərləri üçün-Sinif kollektivi ilə işin təşkili

Müəllimlərlə bağlı yeni qaydalar

Müəllimlərlə bağlı yeni qaydalar

Sinif rəhbərləri  oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Sinif rəhbərləri oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Direktor olmaq istəyənlər üçün   -  Maliyyədən testlər .....

Direktor olmaq istəyənlər üçün - Maliyyədən testlər .....

Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...

Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...

Məktəb idarəediciləri üçün "Özünəinamın qiymətləndirilməsi” testi

Məktəb idarəediciləri üçün "Özünəinamın qiymətləndirilməsi” testi

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

Sual - Əmək məzuniyyəti kimlərə və hansı müddətlərə verilir?

Sual - Əmək məzuniyyəti kimlərə və hansı müddətlərə verilir?

Təhsil eksperti Elşən Qafarov

Təhsil eksperti Elşən Qafarov

Fəhlə peşələri və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası

Fəhlə peşələri və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası

T Ö V S İ Y Ə L Ə R - Ümumtəhsil, peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrində işəgötürənlə pedaqoji işçilər arasında əmək müqaviləsinin bağlanmasına dair

T Ö V S İ Y Ə L Ə R - Ümumtəhsil, peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrində işəgötürənlə pedaqoji işçilər arasında əmək müqaviləsinin bağlanmasına dair

Kimyadan sinifdənkənar iş üçün maraqlı suallar (cavabları ilə ) IX sinif üçün

Kimyadan sinifdənkənar iş üçün maraqlı suallar (cavabları ilə ) IX sinif üçün

Sinif rəhbərləri üçün anket sorğusu - “Sən və sənin sinifin”

Sinif rəhbərləri üçün anket sorğusu - “Sən və sənin sinifin”