AzTehsil.com


Sinif rəhbəri
10 may 2016
15 571


Sinif rəhbərləri üçün anket sorğusu - “Sən və sənin sinifin”Sinif rəhbərləri üçün anket sorğusu - “Sən və sənin sinifin”  "Sən və sənin sinfin” anket sorğusu

"Sən və sənin sinfin”  anket sorğusu

1) Oxuduğun sinif  xoşuna gəlirmi?
а) bəli;                         в) Demək çətindir;                 д) Xeyr.  

2)  Sinifdə ən çox xoşuna gələn nədir?3) Sinifdə ən çox xoşuna gəlməyən nədir?4) Sinif rəhbəri olsaydın, sinifdə  hansı dəyişikliklər edərdin?5) Sinif yoldaşlarınız arasında olan münasibəti qiymətləndir.
а) Bizim sinfin uşaqları həm mehriban, həm də dostlurlar.
б) Bizim sinif mehriban;
в) bizim sinifdə dava olmur, ancaq  mehribanılıqda yoxdur; hərə özü üçündür
г) bizim sinifdə  uşaqlar tez-tez mübahisə edirlər, amma konmfliktlər olmur;
д)sinfimiz mehriban deyil, uşaqlar  yola getmirlər;
е) bizim sinfimiz pisdir, burda oxumaq çətindir.

6) Sənin hərəkətlərini kim düzgün qiymətləndirir?7) Sənin səhvlərini kim düzgün göstərə bilər, kimin sözünü daha tez eşidirsən?8) Sənin üçün vacib olab bir qərar qəbul etməlisən, kiminlə məsləhətləşərdin?


9) Necə düşünürsən dostlarından hansı sinfimizin dostu ola bilərdi?


10) Həyatda kimə bənzəmək istərdin?11) Boş vaxtlarında nə ilə maraqlanırsan?


12) valideynlərinlə olan  münasibəti xarakterizə et:
а)  çox yaxşı               б) yaxşı                       в) dəyişkən;    г) pis;              д) çox pis.

13) Necə düşünürsən valideynlərin səninlə  açıq söhbət edirlərmi?
а)bəli;              б) xeyr;           в) demək çətindir.

14)  Üç ən böyük arzunu yaz:
Birinci arzu_______________          ikinci arzu_______________   üçüncü arzu _______________

Çox sagolun!Загрузка...