AzTehsil.com


test / Müəllim
07 may 2016
16 008


İnformatika Testləri - B variantı - Qeyri ixtisas müəllimləri üçün 

 

 1. Sənəd yalnız oxumaq üçün açılıbsa, onunla bağlı hansı işləri görmək olar

1 - çapa vermək

2 - düzəliş edib həmin faylda yadda saxlamaq

3 - sənədi bağlamaq

4 - sənədi elektron poçtla göndərmək

 

A) 1, 3, 4

B) 1, 4

C) 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 2, 3

 

 2. Mətn redaktoruda istifadə olunan ən kiçik obyekt hansıdır?

 

A) Söz

B) Ekran nöqtəsi (piksel)

C) Abzas

D) Simvol

E) Cümlə

 

 3. Mətndə sözü seçmək üçün nə etmək lazımdır?

 

A) Sözdən solda mausun sağ düyməsini bir dəfə sıxmaq

B) Sözün üzərində mausun sol düyməsini dəfə sıxmaq

C) Sözün üzərində mausun sol düyməsini iki dəfə sıxmaq

D) Sözün üzərində mausun sağ düyməsini iki dəfə sıxmaq

E) Bütün cavablar doğrudur

 

 4. Mətnin paraqrafını seçmək üçün nə etmək lazımdır?

 

A) Paraqrafdan solda mausun sol düyməsini iki dəfə sıxmaq

B) Paraqrafdan solda mausun sol düyməsini bir dəfə sıxmaq

C) Paraqraf daxilində mausun sol düyməsini bir dəfə sıxmaq

D) Paraqraf daxilində mausun sol düyməsini iki dəfə sıxmaq

E) Paraqrafdan sağda mausun sol düyməsini iki dəfə sıxmaq

 

 5. Faylın adında ən çox neçə simvol var?

 

A) 11

B) 8

C) 255

D) 256

E) 135

 

6.Bunlardan hansı əməliyyat sistemi deyil

 

A) Norton Commander

B) MS DOS

C) Windows 95

D) Windows XP

E) Windows NT

 7. Faylların və kataloqların axtarışını aparmaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

(Windows)

A) Run

B) Proqrams

C) Documents

D) Setting

E) Search

 

 8.WINDOWS sistemində "Programs” bölməsi nə üçün nəzərdə tutlmuşdur?

 

A) Sistemə girişi təmin edir.

B) Yalnız xidmətedici proqramları icra etmək üçün

C) Yalnız tətbiqi proqramları icra etmək üçün

D) Oyun proqramları üçün

E) Bütün növ proqramları icra etmək üçün

 

 9. Baş menyu nədir?

 

A) praktiki olaraq bütün işləri icra etmək üçün lazım olan idarəetmə elementi;

B) iş masasının obyekti;

C) əlavələr qovluğu;

D) məsələ pqneli;

E) heç biri

 

10. Aşağıdakı hökmlərdən hansı yalnış olanını seçin

 

.

1 - Monitor çıxış qurğusudur

2 - Monitorun görüntüsünü keş yaddaş təmin edir.

3 - Reqistr ana platanın daxili yuvasıdır

4 - Ana platanın üzərindəki yuvalar slot adlanır

 

A) 3, 4

B) 1, 2,

C) 1, 4

D) 2, 3

E) 2, 4

 

11.Windows Explorer proqram pəncərəsinin sağ hissəsində nə əks olunur.

 

A) seçilmiş qovluğun tərkibi

B) yalnız sistem faylları

C) qovluqların ağacvari görünüşü

D) proqramların siyahıları

E) gizlədılmiş obyektlərin siyahısı

 

12.Windows Explorer proqram pəncərəsinin sol hissəsində nə əks olunur.

A) qovluqların ağacvari görünüşü

B) yalnız sistem faylları

C) seçilmiş qovluğun tərkibi

D) proqramların siyahıları

E) gizlədılmiş obyektlərin siyahısı

 

13. Windows əməliyyat sistemində bir pəncərədən digər pəncərəyə keçmək üçün nə

etmək lazımdır?

 

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Alt + Esc

C) Tapşırıq panelində uyğun pəncərənin düyməsini seçmək lazımdır

D) Alt + Tab düymələrini sıxmaq lazımdır

E) Pəncərənin başlıq panelində maus düyməsini sıxmaq lazımdır

 

14. Aşağıdakılardan hansı Windows - un əsas qovluqlarıdır.

1 - Programs files

2 - My Computer

3 - My Network places

4 - Internet Explorer

5 - Receyle Bin

6 - My Documents

A) 2, 5

B) 1, 3, 5, 6

C) 1, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 5, 6

 

15. Windows - dan çıxmaq üçün hansı əmr seçilir?

 

A) Start/Setting

B) Start/Programs

C) Start/Documents

D) Start/Run

E) Start/ShutDown
Загрузка...