AzTehsil.com


Qabaqcıl təcrübə / Pedoqojitəcrübə / Direktor
15 sentyabr 2016
31 104


PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI ( lahiyə )                           

 PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI    ( lahiyə )

 

  
                    I Pedaqoji şura-                                                       sentyabr
 

 

1.2014-2015-cü tədris ilinnin yekunları və yeni tədris ilində pedaqoji kollektivin qarşısında duran vəzifələr   Məruzəçi-- direktor
2.2015-2016-ci tədris ili üçün məktəbin "Fəaliyyət Planı”nın müzakirəsi və təsdiqiMəruzəç- direktor
3.Müəllimlərin dərs yükü,sinif rəhbərlərinin ,tədris kafedralarının müdirlərinin,kabinet rəhbərlərinin və dərnək rəhbərlərinin təyin edilməsi,Məruzəçilər TTİ üzrə  müavin
 
4.Daxili nizam-inzam qaydalarının  və tədbir planını müzakirəsi Məruzəçi Təşkilatçı müavin
5.Buraxılış imtahanlarının    nəticələrinin müzakirəsi  Məruzəçi –TTİ üzrə müavin
6.Qəbul imtahanlarının nəticələri MəruzəçTTİüzrə  müavin
7 . Sinif otaqlarının invertarla təminatı   Məruzəçi -Təsərrüfat işləri üzrə müavin
8  Şagirlərin dərsliklərlə təminatı Məruzəçi -kitabxanaçı
9 Sinif valideyin komitələrinin və kordinasiyasının təşkil edilməsinin müzakirə edilməsi Məruzəçi –Təşkilatçı müavin
10.Cari məsələlər
   

                          II Pedaqoji şura                                                noyabr
 

 

1.2015-2016-ci tədris ilinin sentyabr,oktyabr ,noyabr aylarında pedaqoji kollektiv tərəfindən görülən işlərin  müzakirəsiMəruzəçi - direktor
2.İbtidai siniflərdə Ana dilinin tədrisinin manotorinqinin müzakirəsi Məruzəçi-TTİ  üzrə müavin
3.Zəif oxuyan və xüsusi istedada malik şagirdlərlə işin təşkilinin vəziyyəti   
Məruzəçi-TTİ üzrə   müavin
4.Məktəb rəhbərliyi tərəfindən keçirilmiş ayrı-ayrı fənlər üzrə diaqonistik qiymətləndirmələrin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi -TTİ üzrə müavin
5 .Sinif valideyin komitələrinin fəaliyyətinin manitorinqinin nəticələriMəruzəçi-Təşkilatçı müavin
6. X siniflərdə seçmə fənlərin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsi Məruzəçi-TTİ üzrə müavin
7.Təbiət kafedrasını işinin manitorinqinin müzakirəsi  kafedra müdiri( və ya metodbirləşmə rəhbərləri )
8.2015-2016-ci tədris ilinin sentyabr,oktyabr,noyabr aylarında müəllim və şagirdlərin nizam intizam qaydalarının  və dərsə davamiyyətinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi-Təşkilatçı müavin
9.Keçirilmiş tədbirlərin müzakirəsiMəruzəçi- direktor
10. Məktəb invertarlarının qorunması ilə bağlı görülən işlərin müzakirəsi Məruzəçi-Təsərrüfat işləri üzrə müvin
11.Cari məsələlər


                                       III Pedaqoji şura                                              yanvar
 

 PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI    ( lahiyə )

 

1.2015-2016-ci tədris ilinin  I yarımilinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi -direktor
2.V-VII siniflərdə Riyaziyyat,İnformatika və Xarici dil fənlərinin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsi Məruzəçi –TTİ üzrə müavin
3.VIII-X siniflərdə Ana dili,Azərbaycan tarixi,Konistitusiya və İnsan və cəmiyyət fənlərinin tədrisinin manitorinqinin nəticələriMəruzəçi –TTİ üzrə müavin,Kafedra rəhbəri
4.XI siniflərdə Riyaziyyat,Fizika,Kimya və Biologiya fənlərinin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsiMəruzəçi-TTİ üzrə müavin ,Kafedra rəhbərləri
5.Məktəblilərin fənn olimpiyadalarının məktəb və rayon turlarının nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi- direktor
6. I yarımildə müəllim və şagirdlərin işə və dərsə davamiyyətinin nəticələrinin müzakirəsi  Məruzəçi Təşkilatçı müavin
7. Məktəb uzrə psixoloji xidmətin təşkilinin vəziyyətinin müzakirəsi Məruzəçi -psixoloq
 8.Dəqiq elmlər və İKT kafedrasının işinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi- kafedra rəhbəri
 9.Məktəb invertarlarının qorunmasının manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi  Məruzəçi -Təsərrüfat işləri üzrəmüavin
10"Düşüncə” klubunun fəaliyyətinin müzakirəsi  Məruzəçi -UBR
11.Keçirilmiş tədbirlərin müzakirəsiMəruzəçi -direktor
12.Cari məsələr                                       IV Pedaqoji şura                                                mart
 

 

1.2015-2016-ci tədris ilinin yanvar,fevral və mart aylarında pedaqoji kollektev tərəfindən görülən işlərin müzakirəsiMəruzəçi- direktor
2.I-IV siniflərdə Riyaziyyat,İnformatika və Xarici dillərin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsi Məruzəçi -TTİ üzrə müavin
3. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən ayrı-ayrı fənlər üzrə aparılmış dioqnostik yoxlamaların nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi -direktor
4. XI siniflərdə  Ana dili və Ədəbiyyatı,Azərbaycan tarixi,Xarici dilin tədrisinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi    MəruzəçiTTİ üzrə -müavin
5.V-VII siniflərdə Biologiya,Həyat bilgisi,Fizika fənlərinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi-TTİ üzrə müavin, Kafedra rəhbəri
6 .VIII-X siniflərdə Riyaziyyat,İnformatika,Fizika ,Kimya və Məntiq dərslərinin tədrisinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi
MəruzəçiTTİ üzrə -müavin ,Kafedra rəhbəri
7.Məktəbdənkənar işlərin təşkilinin müzakirəsiMəruzəçi -Təşkilatçı müavin
 8.Humanitar fənlər kafedrasının işinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi   Məruzəçi  –direktor.kafedra rəhbəri
9.Məktəb invertarlarının qorunmasının manitrinqinin nəticələrinin müzakirəsi.Məruzəçi –Təsərrüfat işləri üzrə müavin
10.2014-2015-ci tədris ilinin  yanvar,fevral,mart aylarında müəllim və şagirdlərin nizam intizam qaydalarının  və dərsə davamiyyətinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi –Təşkilatçı müavin
 11."Düşüncə” klubunun fəaliyyətinin müzakirəsi Məruzəçi -UBR
 12Cari məsələr
                                       V Pedaqoji şura                                                iyun
 

 

 PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI    ( lahiyə )

 

 

1.2015-2016-ci tədris ilinin  II yarımilinin nəticələrinin və illik yekunun,Fəaliyyət planının həyata keçirilməsinin vəziyyətinin müzakirəsiMəruzəçi -direktor
2.I-IV siniflərdə Həyat bilgisi,Texnalogiya,Təsviri İncəsənət ,Müsiqi,Fiziki hazırlıq fənlərinin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsi Məruzəçi –TTİ üzrə müavin
3.Məktəb rəhbərliyi tərəfindən ayrı-ayrı fənlər üzrə aparılmış dioqnostik yoxlamaların nəticələrinin müzakirəsi  Məruzəçi -direktor
4.XI siniflərdə  Azərbaycan tarixi,Tarix,İnsan və cəmiyyət.Coğrafiya və İqtasidiyyatın əsasları fənlərinin  tədrisinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi    Məruzəçi-TTİ üzrə  müavin
5.V-VII siniflərdə Texnalogiya,Təsviri incəsənət,Müsiqi və Fiziki tərbiyə fənlərinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçiTTİ üzrə -müavin.Kafedra rəhbəri
 6.VIII-X siniflərdə Riyaziyyat,İnformatika,Fizika ,Kimya və Məntiq dərslərinin tədrisinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi-TTİ üzrə müavin Kafedra rəhbəri
7. Məktəb üzrə psixoloji xidmətin təşkilinin vəziyyəti Məruzəçi -psixoloq
 8.Texniki fənlər kafedrasının işinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi      Məruzəçi-  -kafedra rəhbəri
 9.Məktəb invertarlarının qorunmasının manitrinqinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi -Təsərrüfat işləri üzrə müavin
 10.2014-2015-ci tədris ilinin  aprel ,may aylarında eləcə də ilboyu müəllim və şagirdlərin nizam intizam qaydalarının  və dərsə davamiyyətinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi –Təşkilatçı müavin
11.I-VIII və X sinif şagirdlərinin sinifdən-sinifə keçirilməsi eləcə də, IX və XI sinifi bitirmiş məzunların buraxılış imtahanlarına buraxılmasının müzakirəsi   Məruzəçi -direktor
 11. Şagir klublarının fəaliyyətinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi -UBR
 12Cari məsələlər

   
      VI  Pedaqoji Şura                                                                      iyun

 


 12015-2015-ci tədris ilinə hazırlıqlarla görülmüş işlərin və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsi Məruzəçi -direktor
 2IX sinifi bitirmiş məzunlara ümumi orta təhsil haqqında şəhadətnamələrin verilməsiMəruzəçi – TTİ üzrə müavin
 3XI sinifi bitirmiş məzunlara tam orta təhsil verilməsi haqqında atesstatların verilməsi Məruzəçi-direktor
Загрузка...