Xəbərlər, H/N sənədlər, Direktor, Müəllim
16 noyabr 2017

Müəllimlərin yerdəyişməsi və işə qəbulu üçün müsahibə proqramı

1.Peşəkar kompetensiyalar


1.1.Pedaqoji-psixoloji biliklər (pedaqoji proses, pedaqoji prosesin təşkili və idarəedilməsi, müasir dərs və ona verilən tələblər,

müəllim-şagird münasibətləri, təhsilalanların yaş və fərdi xüsusiyyətləri, tərbiyə işinin təşkili);

 

1.2."Ümumtəhsil məktəblərinin nümunəvi Nizamnaməsi”ndə təlim-tərbiyə prosesinin təşkili, təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri;

 

1.3."Ümumi təhsilin dövlət standartları və proqramları (kurikulumlar)”nda ümumi təhsilin məzmununa verilən tələblər, təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri və təhsil proqramlarının

(kurikulumların) tərkib hissələri.

 

1.4.Metodiki biliklər (dərsin planlaşdırılması, yeni fənn kurikulumları, təlim nəticələri, müasir təlim strategiyaları, yeni qiymətləndirmə sistemi);

 

1.5.İxtisas üzrə bilik və bacarıqlar (hər hansı mövzu üzrə fikir mübadiləsi, ixtisas üzrə ən yeni nailiyyətlər);

 

1.6.Peşə fəaliyyətində innovativ təcrübələrdən istifadə bacarıqları (pedaqoji innovasiyalar və onlardan istifadə).


2.Təhsil sahəsi üzrə məlumatlılıq, ümumi dünyagörüşü

 

2.1."Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri, təhsilin əsas

 

məqsədi, təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər, ümumi təhsillə bağlı məsələlər;

 

2.2."Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda ümumi təhsil, o cümlədən müəllim peşəsi ilə bağlı strateji hədəflər və nəzərdə tutulan tədbirlər;

 

2.3.Müəllimlərin etik davranış qaydaları.

 

2.4.Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti ilə bağlı ən vacib biliklər;

 

2.5.Ölkədə və dünyada baş verən və tarixi əhəmiyyət daşıyan hadisələr, tədbirlər, təhsil və iqtisadi sahədə inkişaf tendensiyaları barədə məlumatlılıq.


3.Şəxsi keyfiyyətlər

 

3.1.Analitik təhlil aparmaq, məntiqi nəticə çıxarmaq qabiliyyəti;

 

3.2.Nitq qabiliyyəti (aydın, dəqiq və ifadəli danışıq) və dinləmə bacarığı;

 

3.3.Emosional stabillik, situasiyanı adekvat qiymətləndirmə bacarığı;

 

3.4.Səmimilik, özünüqiymətləndirmə, özünütənqid keyfiyyətləri.Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Uğurlu nəticənin əldə olunmasında müəllimin peşəkarlığı əsas meyardır

Uğurlu nəticənin əldə olunmasında müəllimin peşəkarlığı əsas meyardır

Məktəbdaxili nəzarətin demokratik əsasları

Məktəbdaxili nəzarətin demokratik əsasları

Paytaxt məktəblərinin direktorları ilə görüş keçirilib

Paytaxt məktəblərinin direktorları ilə görüş keçirilib

Məktəb direktorları üçün müsahibə sualları

Məktəb direktorları üçün müsahibə sualları

2017-2018-ci dərs ili “Ümumi təhsildə keyfiyyət ili” elan edilib

2017-2018-ci dərs ili “Ümumi təhsildə keyfiyyət ili” elan edilib

Təhsilin keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərən əsas amillər açıqlanıb

Təhsilin keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərən əsas amillər açıqlanıb

Təhsil Nazirliyi müsabiqə elan edir

Təhsil Nazirliyi müsabiqə elan edir

MİLLİ KURİKULUM,DÖVLƏT TƏHSİL STANDARTLARI,TƏHSİLİN MƏZMUNU

MİLLİ KURİKULUM,DÖVLƏT TƏHSİL STANDARTLARI,TƏHSİLİN MƏZMUNU

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

Məktəb direktoru olmaq istəyənlər üçün - Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanunu ilə bağlı qəbul edilmiş normativ sənədlərin SİYAHISI

Məktəb direktoru olmaq istəyənlər üçün - Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanunu ilə bağlı qəbul edilmiş normativ sənədlərin SİYAHISI

Müəllim-şagird münasibətləri. Müəllimin pedoqoji fəaliyyəti, qabiliyyəti və ona verilən tələblər

Müəllim-şagird münasibətləri. Müəllimin pedoqoji fəaliyyəti, qabiliyyəti və ona verilən tələblər

HƏMKARA DƏSTƏK kitabından testlər  I TEST

HƏMKARA DƏSTƏK kitabından testlər I TEST

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Muasir dərs və Fəal təlim.

Muasir dərs və Fəal təlim.

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji işçilərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi keçiriləcək.

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji işçilərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi keçiriləcək.

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Təhsilin məzmunu

Təhsilin məzmunu

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

"Təhsil Qanunu"na aid testlər və cavabları