Kurikulum / İnnovasiyalar / Müəllim
30 oktyabr 2016
7 521


Qrup işinin təşkilində müəllimin vəzifələri

 

Qrup işinin təşkilində müəllimin vəzifələri

 

Qrup işinin təşkilində müəllimin vəzifələri aşağıdakılardır:

İşin  məqsədini, planını və vaxtını müəyyənləşdirməlidir.
Qrup üçün lazım olan  didaktik   materialları əvvəlcədən paylamaladır.
Dərsin məqsədinə uyğun olaraq qruplara bölmənin üsullarını əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir. 
Qrup iştirakçılarına təlimatı dəqiq verməlidir və yazı lövhəsində qeyd etməlidir
İşin vaxtını və müddətini müəyyənləşdirməlidir.
Qrup işinin qaydalarını müzakirə etməli və nəticəyə gəlməlidir.
Qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin nəzərinə çatdırmalıdır.

Məqalə Göndər
Загрузка...