AzTehsil.com


Valideyn / Müəllim
03 iyul 2016
14 919


Müasir dövrdə müəllim-valideyn münasibətiMüasir dövrdə müəllim-valideyn münasibəti

 
Təhsil islahatı dövlətin təhsil siyasətinin bir istiqamətidir. Cəmiyyətin mariflənməsi məsələsi də məktəbin və müəllimin fəalliyyətinin tərkib hissəsi və icra edəcəyi vacib işlərdən biri olmalıdır.

Respublikamızda fənn kurikulumlarının tətbiqi müəllim və şagirdlər üçün yeni və fərqlidirsə, valideynlər üçün də bir o qədər maraqlıdlr. Bu baxımdan məktəb və müəllimlə əməkdaşlıq onlara arzularını gerçəkləşdirməkdə yardım etmiş olur.Yeni yanaşma,yeni istiqamət və fərqli qiymətləndirmə sistemi bəzi valideynlər tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Müasir dərsin təşkili məsələlərinə müxtəlif münasibətlər nümayiş etdirirlər.

Təhsilin tələblərindən biri cəmiyyət üçün vətəndaş yetişdirməkdir. Bu baxımdan cəmiyyətin tələblərinə cavab verə biləcək vətəndaşın təkcə təhsili deyil, həm də düzgün tərbiyəsi müəllimin ümdə vəzifələrindən, məsuliyyətli işinin bir hissəsidir. Müəllim-valideyn münasibətlərini doğru istiqamətə yönəltməkdə də müəllimin peşəkarlığının göstəricisidir.
Bəzən müəllimlər valideynlərin məktəbə gəlməsindən şikayətlənirlər, bunun bir neçə səbəbi var.
Öz işini düzgün qura bilməyən müəllim: müəllim-valideyn münasibətləri,yorucu iclaslar, yığıncaqlar, təlim-tərbiyədə bir probleminin olduğundan məlumatlılıq hər dəfə eyni valideyni yorur. Bununla valideyni xəbərdar edən müəllim münasibətlərinin nə dərəcədə pozulduğunu bilmir. Bu sadəcə valideynə olan münasibətə təsir etmir, evdə danlanan və tənbeh olunan şagirdlə müəllimin münasibətinə və müvafiq olaraq onun məktəbə və təhsilə olan marağına da mənfi təsir edir.Bütün bunlar səhv idarəçiliyin, düzgün qurulmayan münasibətlərin nəticəsidir. Müasir müəllim ailə ilə məktəb arasında vahid tərbiyəvi mühüt yaratmağı bacarmalıdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, müəllim təlimi uğurlu təşkil etmək üçün hər görüşdə valideynlərin rəyini öyrənməlidir. Bu məlumat bazası isə təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edər. "Valideynlərdən sinif fəalliyyəti və müxtəlif layihələr çərçivəsində bir-biri ilə əməkdaşlıq etməyi xahiş edin. Valideyinlər arasında əlaqələri genişləndirin. Görüş zamanı onlara ən gözəl xəbərləri verin, sadəcə problemlərdən danışmayın. Valideynləri təltifetmə sisteminiz olsun.

Aparılan müşahidələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki,bu gün təhsilin məzmununda, onun təşkili məsələlərində və nəhayət, qiymətləndirmə sistemində baş verən dəyişikliklərlə bağlı valideyni maarifləndirməyi, onunla düzgün münasibət qurmağı bacaran müasir müəllim, əslində, öz işinin uğrunu təmin etmiş olur. Bununla o, valideyni məharətlə tənqidçidən müttəfiqə çevirir, onun təcrübəsindən, dünyagörüşündən və bacarığından təlimdə müvəffəqiyyət əldə etmək üçün bəhrələnir.

Xanım Dadaşova, 
Milli Konservatoriya tərkibində Respublika  İncəsənət Gimnaziyasının sinif müəllimiЗагрузка...
Həmçinin oxuyun:
Müəllim-valideyn münasibətləri necə tənzimlənməlidir?

Müəllim-valideyn münasibətləri necə tənzimlənməlidir?

Sinif rəhbərinin valideyinlərlə apardığı işin məzmun və formaları

Sinif rəhbərinin valideyinlərlə apardığı işin məzmun və formaları

Müəllim və şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün 8 tövsiyyə

Müəllim və şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün 8 tövsiyyə

Sinif valideyin iclaslarını necə təşkil etməli ?..

Sinif valideyin iclaslarını necə təşkil etməli ?..

Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Valideyinlərlə əlaqələrin qurulması  və  möhkəmlənməsinə rəhbərlik

Valideyinlərlə əlaqələrin qurulması və möhkəmlənməsinə rəhbərlik

Düzgün qurulmuş müəllim - şagird münasibətləri şagirdlərin təlim marağının artmasında mühüm vasitədir.

Düzgün qurulmuş müəllim - şagird münasibətləri şagirdlərin təlim marağının artmasında mühüm vasitədir.

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Müəllim və psixoloqların  şagirdlərin həyata baxışlarının formalaşmasında rolu

Müəllim və psixoloqların şagirdlərin həyata baxışlarının formalaşmasında rolu

Müəllim - şagird münasibətlərinin psixoloji məsələləri

Müəllim - şagird münasibətlərinin psixoloji məsələləri

Müəllim və şagird ünsiyyətində peşəkar bilik və bacarıqlar mühüm rol oynayır.

Müəllim və şagird ünsiyyətində peşəkar bilik və bacarıqlar mühüm rol oynayır.

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV- İDARƏÇİLİYİN BARİZ NÜMUNƏSİ.

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV- İDARƏÇİLİYİN BARİZ NÜMUNƏSİ.

Müasir müəllim necə olmalıdır ?

Müasir müəllim necə olmalıdır ?

MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİ NORMAL OLARSA ....VİDEO

MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİ NORMAL OLARSA ....VİDEO

Bütün uşaqlar əlaçı olmalıdır? - XEYR– Araşdırma

Bütün uşaqlar əlaçı olmalıdır? - XEYR– Araşdırma

Məktəbdə metodiki işə rəhbərlik və nəzarət

Məktəbdə metodiki işə rəhbərlik və nəzarət

Müəllim - şagird münasibətlərinin psixoloji məsələləri....

Müəllim - şagird münasibətlərinin psixoloji məsələləri....

Münasibətlər- Etik Davranış Qaydaları

Münasibətlər- Etik Davranış Qaydaları

Valideyn  komitəsinin  hüquqları  və  vəzifələri

Valideyn komitəsinin hüquqları və vəzifələri

Oyun xarakterli dərslərin şagirdlərin təfəkküründəki rolu

Oyun xarakterli dərslərin şagirdlərin təfəkküründəki rolu

Müəllimi ittiham eləmək asandır-Müəllim-şagird qovğası: kimdir günahkar?

Müəllimi ittiham eləmək asandır-Müəllim-şagird qovğası: kimdir günahkar?

Müəllim şagirdlərə düşündürücü, maraqlı, həyati əhəmiyyətli suallarla müraciət edərsə ....

Müəllim şagirdlərə düşündürücü, maraqlı, həyati əhəmiyyətli suallarla müraciət edərsə ....

. MÜƏLLİMLƏRİN ETİK DAVRANIŞ QAYDALARI - 16 may 2014-cü il tarixli,600 nömrəli əmr

. MÜƏLLİMLƏRİN ETİK DAVRANIŞ QAYDALARI - 16 may 2014-cü il tarixli,600 nömrəli əmr