Xəbərlər, H/N sənədlər, Direktor, Müəllim
30 noyabr 2017

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSIL ŞÖBƏSI ŞURASI HAQQINDA TƏLIMAT

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSIL ŞÖBƏSI ŞURASI HAQQINDA TƏLIMAT

I.Şuranın vəzifələri.


1.Şura rayon (şəhər) təhsil şöbəsi nəzdində yaradılan məşvərətçi orqandır. O, ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir.


2.Şuranın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:


a)Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Milli Məclisin, Nazirlər Kabinetinin təhsil haqqındakı qərar və göstərişlərini, Təhsil Nazirliyinini normativ sənədlərini, kollegiya qərarları, əmr və təlimatlarını həyata keçirməkdə təhsil şöbəsinə köməklik göstərir;


b)Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanununun həyata keçirilməsi, dövlətin təhsil və tərbiyə ilə bağlı vacib məsələlərinə, ən yaxşı təlim-tərbiyə müəssisələrinin, müəllimlərin, tərbiyəçilərin və digər işçilərin pedaqoji təcrübəsinin öyrənilməsinə, ümumiləşdirilməsinə və tətbiq edilməsinə dair əməli təkliflər verir;


v) dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrini (assosiasiyalar, birliklər, şirkətlər. Xeyriyyə cəmiyyətləri və s.) ictimaiyyəti məktəblərə və digər təlim-tərbiyə müəssisələrinə maddi kömək üçün cəlb edir.


II.Şuranın işinin məzmunu.


3.Təhsil şöbəsi şurasının işinin məzmununa təlimatın 2-ci maddəsində göstərilən vəzifələrə uyğun olaraq əsasən aşağıdakı məsələlər daxil edilir;


a)uşaqların icbari təhsilinin həyata keçirilməsi, əsas təhsili başa vurmuş şagirdlərin maraqları üzrə öz təhsillərini ümumtəhsil məktəblərinin orta pilləsində davam etdirmələri üçün imkan yaradılması, işləyən yurddaşların orta təhsil ala bilməsi üçün ümumtəhsil məktəblıri bazasında axşam və qiyabi təhsilin genişləndirilməsi, xüsusi istedada malik şagirdlərin təhsillərini davam etdirmələri üçün geniş imkan və şəraitin təşkili, əqli və ya fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların təhsillə əhatə edilməsi;


b)məktəblərin və digər tədris müəssisələrinin tədris-maddi bazasının möhkəmləndirilməsi;


v) pedaqoji kadrların elmi-nəzəri səviyyəsini və pedaqoji-metodik hazırlığının yüksəldilməsi;


q) əhali arasında pedaqoji biliklərin təbliğ edilməsi;


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Ümumtəhsil məktəbinin valideyn komitəsi haqqında Əsasnamə

Ümumtəhsil məktəbinin valideyn komitəsi haqqında Əsasnamə

Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi

Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə ƏSASNAMƏ

Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya barədə ƏSASNAMƏ

Məktəbdaxili nəzarətin demokratik əsasları

Məktəbdaxili nəzarətin demokratik əsasları

Təhsilin keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərən əsas amillər açıqlanıb

Təhsilin keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərən əsas amillər açıqlanıb

Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə

Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

Məktəb direktoru olmaq istəyənlər üçün - Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanunu ilə bağlı qəbul edilmiş normativ sənədlərin SİYAHISI

Məktəb direktoru olmaq istəyənlər üçün - Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanunu ilə bağlı qəbul edilmiş normativ sənədlərin SİYAHISI

SİNİF RƏHBƏRİNİN VALİDEYNLƏRLƏ APARDIĞI İŞİN     MƏZMUNU VƏ FORMALARI

SİNİF RƏHBƏRİNİN VALİDEYNLƏRLƏ APARDIĞI İŞİN MƏZMUNU VƏ FORMALARI

Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid qaydaları NK-nin 115 №-li QƏRARI

Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid qaydaları NK-nin 115 №-li QƏRARI

Psixoloji-tibbi pedaqoji komissiya barədə  Əsasnamə

Psixoloji-tibbi pedaqoji komissiya barədə Əsasnamə

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN NƏZDİNDƏKİ METODİKİ KABİNET işçilərinin əmək funksiyası

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN NƏZDİNDƏKİ METODİKİ KABİNET işçilərinin əmək funksiyası

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Hazırlıq siniflərinin ödənişi ləğv olunur ?

Hazırlıq siniflərinin ödənişi ləğv olunur ?

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid qaydaları

Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid qaydaları

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə

Ümumi təhsil müəssisəsinin Pedaqoji Şurası haqqında Əsasnamə

Sinif rəhbərinin valideyinlərlə apardığı işin məzmun və formaları

Sinif rəhbərinin valideyinlərlə apardığı işin məzmun və formaları

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir      I hissə

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir I hissə

Valideyn  komitəsinin  hüquqları  və  vəzifələri

Valideyn komitəsinin hüquqları və vəzifələri

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...