test
13 sentyabr 2016
9 733


IDARƏETMƏYƏ AİD 5 TEST

        IDARƏETMƏYƏ AİD 5 TEST
1Azərbaycan respublikasının Əmək Məcəlləsi :
a) Fiziki və hüquqi şəxslər arasında  əmək münasibətlərini tənzim edir
b)Əmək münasibətlərində hüqüq bərabərliyini təmin  edir
c) Məhkəmə hakimlərinin və hərbi qulluqçuların əmək münasibətlərini tənzim edir  
 d)Əmək müqaviləsi bağlanmayan hallarda iıçilərin hüquqlarını təmin edir
e)Mənafelərin  haqq-ədalətlə və  qanun aliliyinin təmin olunması ilə qorunur
2.Əmək müqaviləsi ilə işçinin vəzifələrinə aid deyil:
a) Əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyalarını vicdanla yerinə yetirmək
b) peşə hazırlığını artırmaq,yeni ixtisasa yiyələnmək və ixtisasını artırmaq
c) əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək
d) əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək
e) əmək intizamına əməl etmək
3.Aşağıda göstərilənlərdən biri Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinə (Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçinin təminatları) aid deyil.
a) Bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin "b” bəndi ilə işəgötürən əmək müqaviləsini ləğv etməzdən ən azı 2 ay əvvəl işçini xəbərdar etməlidir
b)Bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin "a” bəndi ilə işəgötürən əmək müqaviləsini ləğv edərkən işçilərə orta əmək haqqından az olmamaqla işdənçıxarma müavinəti verilməlidir
c) Bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin "a” bəndi ilə işəgötürən əmək müqaviləsini ləğv edərkən işçilərə  
işdən çıxdığı gündən yeni işə düzələn günədək II və III aylar üçün orta əmək haqqı ödənilir.
d) ...xəbərdarlıq müddəti əvəzinə ,işçinin razılığı ilə azı 2 aylıq əmək haqqını bir dəfəyə ödəməklə işəgötürən əmək müqaviləsini poza bilər
e) ...işçinin müddətli hərbi xidmət də olduğu müddət ərzində  mülkiyyət növündən  və təşkilati-hüquqi  formasından asılı olmayaraq müəssədə iş yeri və vəzifəsi saxlanılır
  4. İxtisar zamanı kimlərə  işdə saxlamağa  üstünlük  verilir....
a)yeni işə qəbul edilmiş işçilərə
b) şəhid ailələrinə
c)həmin müəssədə peşə xəstəliyinə tutulanlara
d) məcburi köçkün,qaçqın statusu olanlara
e)əsgərvə zabit ailələrinə
5.Əmək Məcəlləsinin 90-cı maddəsinin 3-cu bəndi hansı variantda düzgün verilmişdir?
a)  6 günlük iş həftəsində həftəlik  norma  40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 8 saatdan, həftəlik norma 36 saat olduqda iş vaxtının müddəti 7 saatdan və həftəlik norma 24 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 4 saatdan çox ola bilməz.
b) )  6 günlük iş həftəsində həftəlik  norma  40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 7 saatdan, həftəlik norma 36 saat olduqda iş vaxtının müddəti 6 saatdan və həftəlik norma 24 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 4 saatdan çox ola bilməz.
c )  6 günlük iş həftəsində həftəlik  norma  40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 8 saatdan, həftəlik norma 36 saat olduqda iş vaxtının müddəti 6 saatdan və həftəlik norma 24 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 4 saatdan çox ola bilməz.
d)  6 günlük iş həftəsində həftəlik  norma  40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 6 saatdan, həftəlik norma 36 saat olduqda iş vaxtının müddəti 5 saatdan və həftəlik norma 24 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 4 saatdan çox ola bilməz.
e)  6günlük iş həftəsində həftəlik  norma  40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti  6 saatdan, həftəlik norma 36 saat olduqda iş vaxtının müddəti 6 saatdan və həftəlik norma 24 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 4 saatdan çox ola bilməz.
 
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

İş vaxtının anlayışı və növləri

İş vaxtının anlayışı və növləri

İş vaxtı ,onun müddəti,istirahət vaxtı

İş vaxtı ,onun müddəti,istirahət vaxtı

Əmək Məcəlləsindən çıxarış IV bölmə  İş vaxtı

Əmək Məcəlləsindən çıxarış IV bölmə İş vaxtı

Körpə uşağı olan qadınlarla sınaq müddətinə Əmək Müqaviləsi bağlana bilərmi ?

Körpə uşağı olan qadınlarla sınaq müddətinə Əmək Müqaviləsi bağlana bilərmi ?

Əmək münasibətlərinə aid 10 SUAL - 10 CAVAB

Əmək münasibətlərinə aid 10 SUAL - 10 CAVAB

İşçiyə olunan xəbərdarlıq intizam tənbehi sayıla bilərmi ?

İşçiyə olunan xəbərdarlıq intizam tənbehi sayıla bilərmi ?

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası

Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması və tənzimlənməsinin hansı hüquqi əsasları vardır?

Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması və tənzimlənməsinin hansı hüquqi əsasları vardır?

Təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən şəxslərə sınaq müddəti müəyyən edilməlidirmi?

Təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən şəxslərə sınaq müddəti müəyyən edilməlidirmi?

Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Məktəblərdə İŞ VAXTI və ondan istifadə edilməsinə aid 9 QAYDA

Məktəblərdə İŞ VAXTI və ondan istifadə edilməsinə aid 9 QAYDA

Sual - Ödənişsiz Məzuniyyətin Maksimum Müddəti Nə Qədər Olmalıdır?

Sual - Ödənişsiz Məzuniyyətin Maksimum Müddəti Nə Qədər Olmalıdır?

İntizam tənbehi verilən gündən sonra nə qədər müddətdə qüvvədə qalır?

İntizam tənbehi verilən gündən sonra nə qədər müddətdə qüvvədə qalır?

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

Sual - Əmək məzuniyyəti kimlərə və hansı müddətlərə verilir?

Sual - Əmək məzuniyyəti kimlərə və hansı müddətlərə verilir?

Təmayül siniflər həftəlik 30 saat dərs keçəcəklər ?

Təmayül siniflər həftəlik 30 saat dərs keçəcəklər ?

İşçi nə qədər məzuniyyət pulu almalıdır?

İşçi nə qədər məzuniyyət pulu almalıdır?

Əmək məzuniyyəti - Əmək Məcəlləsindən...

Əmək məzuniyyəti - Əmək Məcəlləsindən...

Məktəbdə Əmək İntizamının pozulmasına görə məsuliyyət

Məktəbdə Əmək İntizamının pozulmasına görə məsuliyyət

Müsabiqə yolu ilə işə qəbul zamanı əmək müqaviləsinin bağlanması.

Müsabiqə yolu ilə işə qəbul zamanı əmək müqaviləsinin bağlanması.

Əmək hüquq münasibətlərinin anlayışı, meydana gəlməsi və subyektləri

Əmək hüquq münasibətlərinin anlayışı, meydana gəlməsi və subyektləri

İşçinin əmək funksiyası , İşçinin işdən kənar edilməsi

İşçinin əmək funksiyası , İşçinin işdən kənar edilməsi