Direktor
13 iyul 2016

Məktəbdə Əmək İntizamının pozulmasına görə məsuliyyət

  Məktəbdə Əmək İntizamının pozulmasına görə məsuliyyət

 


1. İşçinin səhlənkarlığı üzündən üzərinə qoyulan əmək vəzifələrinin lazımi səviyyədə yerinə yetirməməsi zamanı işəgötürən qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulan inzibati cəzalar tətbiq etmək hüququna
malikdir.
2. Əmək intizamının pozulmasına görə institut rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan aşağıdakı inzibati cəzaları tətbiq edir:
a)xəbərdarlıq;
b)töhmət;
c)şiddətli töhmət;
d) müvafiq əsaslara görə işdən azad edilmə.
3. Üzrsüz işə gəlməmə, eləcə də üzrlü səbəb olmadan iş günü ərzində dörd saat dalbadal işdə olmama, alkoqollu içkilərdən istifadə etmə, yaxud sərxoş vəziyyətdə işə çıxmalarına görə institutun rəhbərliyi hazırkı qaydaların yuxarıda qeyd etdiyimiz "a” və "d” bəndlərində nəzərdə tutulmuş inzibati cəzalardan tətbiq edir;
-  inzibati cəzalar işəgötürən tərəfindən tətbiq edilir və əmrlə elan edilir;
-  inzibati cəzanı tətbiq etməzdən əvvəl işçidən yazılı formada izahata tələb olunur. İşçi göstərilən izahat vermək-dən boyun qaçırması inzibati cəzanın tətbiq edilməsi üçün əsas ola bilməz;
-  hər inzibati hərəkətə görə yalnız bir inzibati cəza tətbiq edilir;
-  cəzanı tətbiq edərkən baş vermiş hərəkətin ağırlığı, hansı şəraitdə baş verməsi və işçinin davranışı nəzərə alı-nır;
-  inzibati cəzanın tətbiqi haqqında rektorun əmri işçiyə qol çəkdirməklə elan edilir. İşçi göstərilən əmrə qol çək-məkdən imtina edərsə müvafiq akt tərtib edilir;
-  işəgötürən inzibati cəzanın tətbiq edildiyi gündən etibarən müddəti başa çatmamış işçinin və ya bilavasitə onun struktur rəhbərinin və ya işçilərin həmkarlar təşkilatının xahişi ilə işdən azad edilir;
-  inzibati cəza qüvvədə olduğu müddətdə müvafiq həvəsləndirmə tədbirləri həmin işçiyə tətbiq edilə bilməz.


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Əmək intizamını pozmağa görə məsuliyyət

Əmək intizamını pozmağa görə məsuliyyət

İDARƏETMƏ METODLARI

İDARƏETMƏ METODLARI

Əmək Məcəlləsindən çıxarış  IV bölmə   İş vaxtı

Əmək Məcəlləsindən çıxarış IV bölmə İş vaxtı

Əmək Məcəlləsindən çıxarış   Əmək normaları, əməyin ödənİlməsi normaları, qaydaları və təminatları

Əmək Məcəlləsindən çıxarış Əmək normaları, əməyin ödənİlməsi normaları, qaydaları və təminatları

İşçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial - məişət şəraitinin yaradılması məqsədilə müavinət, yardım və digər ödənclərin verilməsi  QAYDALARI

İşçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial - məişət şəraitinin yaradılması məqsədilə müavinət, yardım və digər ödənclərin verilməsi QAYDALARI

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Əmək münasibətlərində hər hansı ayrı-seçkilik halına yol verilməsi düzgündürmü?

Əmək münasibətlərində hər hansı ayrı-seçkilik halına yol verilməsi düzgündürmü?

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən şəxslərə sınaq müddəti müəyyən edilməlidirmi?

Təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən şəxslərə sınaq müddəti müəyyən edilməlidirmi?

Körpə uşağı olan qadınlarla sınaq müddətinə Əmək Müqaviləsi bağlana bilərmi ?

Körpə uşağı olan qadınlarla sınaq müddətinə Əmək Müqaviləsi bağlana bilərmi ?

İntizam tənbehi verilən gündən sonra nə qədər müddətdə qüvvədə qalır?

İntizam tənbehi verilən gündən sonra nə qədər müddətdə qüvvədə qalır?

İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

İş vaxtı ,onun müddəti,istirahət vaxtı

İş vaxtı ,onun müddəti,istirahət vaxtı

İşçinin əmək funksiyası , İşçinin işdən kənar edilməsi

İşçinin əmək funksiyası , İşçinin işdən kənar edilməsi

Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan ,Əmək şəraitinin təmin edilməsi

Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan ,Əmək şəraitinin təmin edilməsi

Sual  - Ödənişsiz Məzuniyyətin Maksimum Müddəti Nə Qədər Olmalıdır?

Sual - Ödənişsiz Məzuniyyətin Maksimum Müddəti Nə Qədər Olmalıdır?

İşçiyə olunan xəbərdarlıq intizam tənbehi sayıla bilərmi ?

İşçiyə olunan xəbərdarlıq intizam tənbehi sayıla bilərmi ?

Fərdi əmək mübahisələri

Fərdi əmək mübahisələri

Əmək münasibətlərini tənzimləyən normativ – hüquqi aktlar.

Əmək münasibətlərini tənzimləyən normativ – hüquqi aktlar.

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası

Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

Əmək münasibətləri - Əmək mübahisələri

Əmək münasibətləri - Əmək mübahisələri

İş vaxtının anlayışı və növləri

İş vaxtının anlayışı və növləri

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ