Xəbərlər, Kurikulum, İnnovasiyalar, MÜƏLLİM
12 iyun 2018
1901

İnteraktiv təlimdə iş üsulları- DİSKUSİYA


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş

İnteraktiv təlimdə iş üsulları- DİSKUSİYA

 


Bu üsul həm müəllim, həm də şagirdlər üçün universaldır. Bu üsul onların qoyulmuş problemlərə və suallara münasibətini öy­rən­mə­yə imkan verir. Şagirdlər verilmiş mövzunu 10-20 dəqiqə ərzində mü­zakirə edirlər.

Diskussiya şagirdlərə tarix, vətəndaşşünaslıq, hüquqi xa­rak­ter­li məsələlər və digər fənlərə aid mühüm problemlərin müstəqil şə­­kildə müzakirə etmək imkanı verir, informasiya toplamaq vər­diş­lə­rini və fəallığını inkişaf etdirir, bütün şagirdlərə öz nöqteyi-nə­zə­ri­ni bildirmək və eyni zamanda mübahisədə kiminsə üstünlük qazan­maq imkanlarını məhdudlaşdırır.

Bu üsul həmçinin, müəllimin tələbi olmadan fikir müba­di­lə­si­nə kömək edir, dinləmək, növbə ilə danışmaq, tolerantlıq nümayiş et­d­irmək bacarıqlarını inkişaf etdirir. 

Tətbiq etmək qaydası.

Başlanğıcda şagirdlərə diskussiyanın aparılmasının əv­vəl­cə­dən tərtib edilən əsas qaydalarını xatırlatmaq yaxşı olardı:

Danışanı dinləmək. 

Eyni vaxtda yalnız bir adam danışa bilər. 

Çıxış etmək istəyi varsa, əlini qaldırmalıdır. 

Danışanın sözünü kəsməmək. 

Müəllim keçiriləcək diskussiyanın mövzusunu əvvəlcədən elan edir. Diskussiyanın gedişində o, yazı taxtasından asılmış vat­man kağızı vərəqində yazılmış mövzu və plan haqqında məlumat ve­rir. Sonra diskussiyanın başlanması üçün işarə verir. Müəllim dis­kus­siyanın gedişinə qarışmır, sonda isə yekun vurur. 
 

 


Whatsapp'ta PaylaşЗагрузка...
loading...